AKTUÁLNĚ OPĚT ZMĚNA: Povolení návštěv 12.7.2021

12. 07. 2021
Nařízení ředitele domova 

Povolení návštěv 

S účinností od 12.7.2021 jsou upraveny návštěvy u klientů v domově 

na oddělení Červenka a Litovel. 

Návštěvní doba je z provozních důvodů stanovena následovně: 

Pondělí – Neděle od 13,00 - 16,00 hodin 
Návštěvu je nutné objednávat přes rezervační systém, který je na webových 
stránkách domova. V případě nemožnosti rezervace přes systém je možno si 
návštěvu rezervovat dle volné kapacity na telefonech  733 636 811, 601 584 320, 605 338 104
v pracovní dny do 14,30 hodin. 

Podmínky vykonání návštěvy 

Návštěva musí splňovat jednu z níže uvedených podmínek:
a   osoba před zahájením návštěvy je povinna předložit doklad s negativním 
     výsledkem o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
     nejdéle před 7 dny 
b  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 
    SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 
c  osoba navštěvující uživatele, která si přinese vlastní test, se podrobí před zahájením 
    návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním 
    výsledkem. Vyšetření provede pracovník domova. V případě testu ze slin si 
    zkoušku provede osoba samostatně pouze za přítomnosti pracovníka domova. 
d  očkovaná osoba proti onemocnění COVID 19 před návštěvou předloží národní 
    certifikát o dokončeném očkováním a že ode dne očkování uplynulo: 
    - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
    podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, 
                           nebo 
    - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 
    SPC nejméně 14 dní 
e  osoba před zahájením návštěvy předloží potvrzení od praktického lékaře, že 
    prodělal v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID -19 

U návštěvy bude vyžadováno použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Ten musí mít nasazený po celou dobu návštěvy.


V Července dne 12.7. 2021                                                                Mgr. Josef Piska
                                                                                                             ředitel domova