NOVÉ Pokyny pro návštěvy !!!!!!!

29. 07. 2020
Prosím přečtěte si nové pokyny pro návštěvy našeho zařízení.  Platí pro oddělení v Července i v Litovli

Podmínky pro návštěvníky

 
  1. Návštěva je povolena v počtu maximálně dvou osob.
  2. Po celou dobu návštěvy platí povinnost mít nasazenou roušku.
 

Organizace návštěv

  -  Návštěva je povinna provést při vstupu dezinfekci rukou. 

  -  Svou přítomnost je návštěva povinna nahlásit na oddělení službu konajícímu personálu     
     domova. 

  -  Zaměstnanec je povinen změřit návštěvníkovi tělesnou teplotu, dotázat se, zda-li nepřišel
     do styku s osobou trpící příznaky infekce či nemoci COVID-19         
    
 -    Zaměstnanec zapíše návštěvu do evidence.                                                                      
                                                                       Mgr. Josef Piska
                                                                        ředitel domova
          

Dokumenty ke stažení