Od 18.1.2021 - Povolení návštěv na I. a II. oddělení Červenka i na oddělení v Litovli

14. 01. 2021
Domov pro seniory Červenka, p. o. 
Nádražní 105 
784 01 Červenka 
---------------------------------- 
Nařízení ředitele domova 

Povolení návštěv 

S účinností od 18. 1. 2021 jsou povoleny návštěvy u klientů v domově na  I. a II. oddělení Červenka a na oddělení v Litovli.

Návštěvní doba je z provozních důvodů stanovena následovně: 

Pondělí – Neděle od 13,00 - 16,00 hodin 

Návštěvu je nutné objednávat přes rezervační systém, který je na webových 
stránkách domova. V případě nemožnosti rezervace přes systém je možno si 
návštěvu rezervovat dle volné kapacity na telefonech
Oddělení Litovel:    605 338 104
Oddělení Červenka: I. patro 601 584 320
                                 II. patro 733 636 811 
v pracovní dny do 14,30 hodin. 

Podmínky vykonání návštěvy 

 Návštěva musí splňovat jednu z níže uvedených podmínek: 

a) osoba před zahájením návštěvy je povinna předložit doklad s negativním 
výsledkem o absolvování POC testů nebo RT - PCR vyšetření, který není starší 48 
hodin 
b) osoba před zahájením návštěvy předloží potvrzení od praktického lékaře, že 
prodělal v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID -19 

U návštěvy bude vyžadováno použití vlastního respirátoru minimálně třídy FFP2 
nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Ten musí mít nasazený po celou dobu 
návštěvy. 

V Července dne 16. 1. 2021                       Mgr. Josef Piska 

                                                                     ředitel domova