POVOLENÍ NÁVŠTĚV

14. 03. 2022

Domov pro seniory Červenka, p.o., Nádražní 105, 784 01 Červenka

Sdělení ředitele domova

POVOLENÍ NÁVŠTĚV

S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022 jsou povoleny návštěvy u klientů v domově na oddělení Červenka a Litovel bez nutnosti registrovat se přes rezervační systém.

Podmínky vykonání návštěvy:

U návštěvy bude vyžadováno použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Ten musí mít nasazený po celou dobu návštěvy.


V Července dne 14. 3. 2022                                             Mgr. Josef Piska

                                                                                             ředitel domova

Dokumenty ke stažení