Návštěvní doba

 
  • Návštěvy uživatelů jsou umožňovány denně, podle jejich  potřeb a přání.
  • S ohledem na spolubydlící a provoz domova je vhodné směřovat návštěvy na  doporučenou  dobu od 14.00 - 16.00 hod. V sobotu a v neděli také dopoledne od 9.00  -  11.00 hod.
  • Návštěvám je doporučeno ohlásit se službu konající sestře na daném oddělení.
  • Návštěvy u mobilních uživatelů se přijímají v místnostech k tomu určených ( haly a jídelny na všech odděleních, společenské místnosti, balkony a terasy), dále na dvoře a v parku nebo i mimo areál Domova.
  • Uživatelé, kteří jsou upoutáni na lůžko, přijímají návštěvy přímo na svých pokojích. Málo pohyblivým uživatelům a jejich návštěvám jsou k dispozici invalidní mechanické vozíky a polohovací pojízdná křesla.
  • Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově. Nelze jim v domově poskytovat ubytování ani stravu.
  • Během celého dne jsou možné vzájemné návštěvy uživatelů na jednotlivých pokojích až do nočního klidu. Chování musí být takové, aby nerušilo ostatní spolubydlící.
  • Návštěvy uživatelů jiného pohlaví na pokojích se dějí pouze se souhlasem spolubydlících.
  • Personál je oprávněn návštěvu/osobu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných psychotropních látek vykázat z prostorů Domova.
  • V případě nevhodného chování návštěvy (např. nadměrný hluk, znečišťování, slovní urážky apod.) upozorní službu konající sestra na nevhodné chování. Pokud upozornění nebude respektováno, sestra konající službu přivolá Policii ČR a provede zápis do tiskopisu Mimořádné situace.

Mohlo by vás zajímat

top