"Domov je opora, přístav, východisko."
Pavel Poličanský

Naší vizí je vytvořit místo, kde každý den přináší radost, smysl a pohodu – místo, kde se všichni cítí respektováni a podporováni ve všech aspektech života.

Firemní filozofie Domova pro seniory Červenka

Čest a důstojnost na prvním místě: Každý jedinec je pro nás důležitý. Snažíme se vytvořit prostředí plné lidskosti, kde se každý cítí jako součást kolektivu a je o něj s úctou postaráno.

Empatie a ochota: Naše dveře jsou vždy otevřené, snažíme se poskytovat podporu a pomoc s maximální ochotou a vytvářet přátelské a příjemné prostředí.

Radost a milý úsměv: Snažíme se poskytovat služby s radostí a úctou k individuálním potřebám každého obyvatele.

Vzájemná důvěra a otevřená komunikace: Věříme v upřímnost a transparentnost našich vztazích.

Edukace a vývoj: Jsme otevření novým přístupům a technologiím, které mohou zlepšit kvalitu života našich obyvatel. Učíme se a hledáme nové způsoby, jak poskytovat ještě lepší péči a podporu.

Novátorství a inovace: Hledáme nové metody a techniky, abychom poskytovali co nejlepší péči a podporu pro naše obyvatele.

Kolektivní duch a spolupráce: Vytváříme prostředí, kde každý cítí podporu a spolupráci.

Aktivní přístup k péči: Učíme se…zlepšujeme; hledáme nové metody a techniky, abychom byli podporou pro naše obyvatele.

Kde nabízíme naše služby


top