Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Jak postupovat při podávání žádosti o sociální službu

01
Žádost o poskytnutí sociální služby, Vyjádření ošetřujícího lékaře a Dotazník k bodovému hodnocení je možno vyzvednout v kanceláři sociálních pracovnic nebo je najdete ke stažení na tomto linku
02
Všechny tři dokumenty je třeba odevzdat v Domově. Zda osobně, poštou či elektronicky, je na rozhodnutí žadatele.
03
Do seznamu žadatelů je žadatel zařazen pokud:
  • Domov obdrží všechny příslušné dokumenty.
  • Žadatel spadá do okruhu osob, jímž je sociální služba určena a lze pomocí této služby řešit jeho nepříznivou sociální situaci.
  • Je součástí žádosti i vyplněný tiskopis Vyjádření ošetřujícího lékaře je žádost posouzena praktickým lékařem, který doporučí žádost k zařazení do seznamu žadatelů
04
Splňuje-li žadatel podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů, provádí sociální pracovníci sociální šetření za účelem hodnocení nepříznivé sociální situace v prostředí, ve kterém žadatel pobývá. 
Podkladem pro sociální šetření je Dotazník k bodovému hodnocení žádosti. Žádost je bodově ohodnocena dle aktuální sociální potřebnosti a zařazena do pořadníku.
05
V případě volné kapacity zařízení dle pořadníku bude vyzván zájemce k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a dohodnutí termínu nástupu do zařízení.

Dokumenty pro žadatele

Ceník služeb od 01.03.2024
Dotazník pro bodové hodnocení
Vyjádření ošetřujícího lékaře
Žádost o poskytnutí služby
Informace o zpracování osobních údajů
top