Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Jak postupovat při podávání žádosti o sociální službu

01
Žádost o poskytnutí sociální služby, Vyjádření ošetřujícího lékaře a Dotazník k bodovému hodnocení je možno vyzvednout v kanceláři sociálních pracovnic nebo je najdete ke stažení v sekci Dokumenty.
02
Všechny tři dokumenty je třeba odevzdat v Domově. Zda osobně, poštou či elektronicky, je na rozhodnutí žadatele.
03
Do seznamu žadatelů je žadatel zařazen pokud:
  • Domov obdrží všechny příslušné dokumenty.
  • Žadatel spadá do okruhu osob, jímž je sociální služba určena a lze pomocí této služby řešit jeho nepříznivou sociální situaci.
  • Je součástí žádosti i vyplněný tiskopis Vyjádření ošetřujícího lékaře je žádost posouzena praktickým lékařem, který doporučí žádost k zařazení do seznamu žadatelů
04
Splňuje-li žadatel podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů, provádí sociální pracovníci sociální šetření za účelem hodnocení nepříznivé sociální situace v prostředí, ve kterém žadatel pobývá. 
Podkladem pro sociální šetření je Dotazník k bodovému hodnocení žádosti. Žádost je bodově ohodnocena dle aktuální sociální potřebnosti a zařazena do pořadníku.
 
05
V případě volné kapacity zařízení dle pořadníku bude vyzván zájemce k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a dohodnutí termínu nástupu do zařízení.

Jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

V případě volné kapacity zařízení je žadatel vyzván telefonicky a písemně podle stanoveného pořadí k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Uzavření smlouvy by mělo být realizováno do čtrnácti dnů po telefonické či písemné výzvě.
Pokud žadatel odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby nebo nebude reagovat na 1. výzvu, bude tato skutečnost zaznamenána do spisové dokumentace žadatele a bude vyzván další žadatel dle stanoveného pořadníku zájemců. Při dalším uvolnění místa bude opět vyzván žadatel, který obdržel 1. výzvu k jednání o uzavření smlouvy a nereagoval na nabídku poskytování sociální služby.
Žádost žadatele bude vyřazena z pořadníku, pokud žadatel odmítl využít sociální službu nebo nereagoval ani na 2. výzvu, která byla odeslána ve lhůtě delší jak 30 dní po 1. výzvě (telefonické nebo písemné). V případě obnovení zájmu o sociální službu si musí žadatel podat novou žádost.
K jednání je třeba, aby si žadatel připravil osobní doklady a rozhodnutí o výši příspěvku na péči, v případě, že byl příspěvek na péči přiznán.
Jednání probíhá v kanceláři sociálních pracovníků domova pro seniory, kde ho seznámí s obsahem smlouvy o poskytování sociální péče a se způsobem poskytování sociální služby. Pokud se žadatel k jednání nemůže dostavit osobně ze zdravotních důvodů, navštíví ho sociální pracovník v místě jeho bydliště, případně ve zdravotnickém zařízení dle vzájemné dohody.

Dokumenty pro žadatele

Dotazník pro bodové hodnocení
Vyjádření ošetřujícího lékaře
Žádost o poskytnutí služby

Mohlo by vás zajímat