Kdo jsme

Slovo ředitelky

Stáří přináší mnoho změn, včetně fyzického a duševního stárnutí, omezení pohyblivosti a zvýšené potřeby zdravotní péče. Může také znamenat sociální izolaci a osamělost, zvláště pokud člověk ztratí blízké přátele nebo rodinné příslušníky.

Domov pro seniory může významně zlepšit kvalitu života starších lidí tím, že poskytuje bezpečné a podpůrné prostředí. Tyto služby zahrnují profesionální zdravotní péči, pomoc s každodenními činnostmi a organizaci společenských aktivit, které podporují sociální interakci a mentální stimulaci. Tím, že se starší lidé cítí v bezpečí a nejsou izolováni, mohou si udržet svou důstojnost a užívat si plnohodnotný život i ve vyšším věku.

Domov respektuje jedinečnost každého člověka a poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a schopností plnohodnotný a kvalitní život.

Kdo tedy jsme?

Domov pro seniory Červenka je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která poskytuje registrovanou sociální službu „domovy pro seniory“ dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).

Sociální služba je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, vnitřními pravidly a pracovními postupy upravujícími dílčí oblasti realizace sociální služby.

Nabídka základních činností a fakultativních služeb včetně výše úhrad je k dispozici na
tomto linku.

Rozsah a průběh poskytování služby je sjednáván s ohledem na osobní cíle a potřeby uživatele, které jsou pravidelně přehodnocovány.
 
IČO: 75004402
č. účtu 27-9707410207/0100, KB Litovel
datová schránka: 2drutb5
 
 

 

Kde nás najdete


 


 

V případě zájmu o prohlídku zařízení kontaktujte

Mgr. Radomíra Hofmanová
Vedoucí sociálního úseku
Bc. Erika Štefková
Sociální pracovnice Litovel

Mohlo by vás zajímat

top