Kdo jsme

Domov respektuje jedinečnost každého člověka a poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a schopností plnohodnotný a kvalitní život.

Domov pro seniory Červenka je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem. Poskytujeme celoroční pobyty pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sídlo naší organizace je na adrese: Nádražní 105, Červenka, 784 01 Litovel.

Kde nás najdeteOsobní cíle a individuální plán uživatele

Při nástupu do zařízení je s uživatelem sestaven individuální plán, ve kterém jsou zohledněny osobní cíle, přání, zájmy, koníčky, návyky a zvyklosti uživatele, které má sociální služba splňovat ke spokojenosti uživatele.
Uživatel je seznámen se svým klíčovým pracovníkem, který mu bude pomáhat řešit jeho potřeby, přání, stížnosti.

Osobní věci uživatele

Uživatel si do zařízení bere ošacení, na které je zvyklý ze svého domácího prostředí. Ošacení je vhodné označit třemi počátečními písmeny svého příjmení (vyšité, případně popsané textilním fixem).
Nábytek si uživatel do zařízení s sebou nebere, může si však s sebou vzít drobné předměty (obrázky, fotografie, polštářky, deku, poličku, rádio). Po dohodě se spolubydlícím je možné mít na pokoji svůj vlastní televizor.

Podávání stížností na sociální službu

Stížnost uživatel podává písemně nebo ústně, stížnost je evidována a řešena ředitelem domova pro seniory. O výsledku je uživatel informován. V případě nesouhlasu s řešením stížnosti má uživatel možnost dále řešit svou stížnost u zřizovatele domova pro seniory (Krajský úřad Olomouc), případně kontaktovat Kancelář veřejného ochránce práv nebo Český helsinský výbor.
 

V případě zájmu o prohlídku zařízení kontaktujte

Sociální pracovnice Litovel
Bc. Erika Štefková
Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Radomíra Hofmanová

Mohlo by vás zajímat

top