Domov pro seniory

Naše poslání

Posláním Domova pro seniory Červenka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu. Domov respektuje jedinečnost každého člověka a poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a schopností plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina

Naše služby jsou určené seniorům od 60 let věku

Kapacita

Kapacita našich zařízení je 101 lůžek na oddělení Červenka a 64 lůžek na oddělení Litovel

Naše zásady

 1. Dodržování a ochrana práv, svobod uživatelů sociální služby, zachování jejich důstojnosti.
 2. Respektování vlastní, svobodné volby uživatelů sociální služby.
 3. Rovný a nestranný přístup ke všem uživatelům sociální služby.
 4. Podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů sociální služby a nezbytné míry péče.
 5. Kreativní přístup při nabídce denních činností.

Poskytované služby

 • Ubytování
 • Stravování
 • Zdravotní péče (ošetřovatelská, rehabilitační)
 • Lékařská péče je zprostředkována praktickým lékařem 2x měsíčně
 • Sociální péče (sociální a poradenská pomoc)
 • Nabídka kulturně-zájmových aktivit

Naše cíle

 1. Zlepšit kvalitu bydlení uživatelů, prostředí a podmínek pro poskytování sociální služby.
 2. Zvýšit kvalitu personálního zajištění sociální služby.
 3. Zlepšit kvalitu stravování.
 4. Zkvalitnit využití volného času uživatelů.
top