Kontakt

Adresa a kontakt

Adresa a kontakt
Domov pro seniory Červenka, p.o.
Nádražní 105
784 01 Červenka

Podatelna:
Úřední hodiny - Po - Pá: 7:00-14:30
Elektronická adresa - reditel@dpscervenka.cz

Číslo datové schránky:
2drutb5

Návštěvní doba
+420585119141
IČ: 75004402
Kontaktujte nás
Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Radomíra Hofmanová
Vedoucí úseku přímé péče
Bc. Radana Brachtlová
Vedoucí oddělení Litovel
Jarmila Coufalová
Vedoucí ekonomického oddělení
RNDr. Stanislav Bátěk
Vedoucí stravovacího zařízení
Jana Skývová
Bc. Erika Štefková Sociální pracovnice Litovel 585 342 240 776 736 167 stefkova%at%dpscervenka.cz
Miroslava Heinzová Aktivizační úsek Litovel 605 338 104 litovelsoc%at%dpscervenka.cz
Jarmila Šuranská Aktivizační úsek Červenka I 601 584 320 suranskaj%at%dpscervenka.cz
Andrea Trnková Aktivizační úsek Červenka II 733 636 811 trnkova%at%dpscervenka.cz
Všeobecná sestra na směně I. oddělení Červenka 585 119 145
Všeobecná sestra na směně II. oddělení Červenka 585 119 147
Martin Mlčoch Vedoucí údržby 585 119 141 604 378 209 mlcoch%at%dpscervenka.cz

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemá domov žádný speciální formulář. Žádost lze podávat:
  1. Písemně na adresu Domova pro seniory Červenka, p. o. Nádražní 105, 784 01 Červenka
  2. E-mailem na elektronickou adresu podatelny, která je zároveň adresou elektronické pošty reditel@dpscervenka.cz
Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do Domova pro seniory Červenka, p. o.
 
O informaci může požádat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.
Domov při vyřizování žádosti postupuje v souladu se zákonem a vnitropodnikovou směrnicí.
 
Úhrada za poskytnutí informace

1. Materiálové náklady

Pořizování kopií:
jednostranná kopie černobílá                  A4 za 3,- Kč
jednostranná kopie barevná                    A4 za 12,- Kč
oboustranná kopie černobílá                   A4 za 4,- Kč
oboustranná kopie barevná                     A4 za 26,- Kč
jednostranná kopie černobílá                  A3 za 4,- Kč
jednostranná kopie barevná                    A3 za 23,- Kč
oboustranná kopie černobílá                   A3 za 6,- Kč
 
Výtisk z tiskárny PC:
jednostranný tisk černobílý                    A4 za 3,- Kč
jednostranný tisk barevný                      A4 za 8,- Kč
oboustranný tisk černobílý                     A4 za 4,- Kč
oboustranný tisk barevný                       A4 za 12,- Kč
 
Skenování:
jednostranný formát                               A4 za 3,- Kč
jednostranný formát                               A3 za 4,- Kč
 
Technický nosič dat:
malá disketa                                            10,-Kč
CD-R                                                       10,-Kč
DVD                                                        20,-Kč
 
2. Náklady na vyhledání a zpracování informace
 
Prvních 60 minut 50,- Kč
Za každých dalších i započatých 15 minut 50,- Kč

Při zpracování informací starších:
1 rok - do 5ti let - přirážka 10%,
nad 5 let - přirážka 25%
 
3. Náklady na elektronické odeslání

Jestliže vyhledání a zpracování informace trvá déle jak 1 hodinu, lze účtovat náklady za elektronické (e-mailové) odeslání informace částku ve výši:
Do 30 stran textu A4                                10,- Kč
Od 31 stran do 100 stran A4                     20,- Kč
Od 101 stran výše A4                               30,- Kč
 
4. Poštovné za odeslání informace

Dle aktuálního ceníku České pošty s.p.

Určující podmínky
 
Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku úhrad.
 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.