Historie

1845

V tomto roce nechal původní budovu zámečku postavit arcivévoda Maxmilián Habsburský. Sloužil mu jako "čekárna" na vlak, odkud pokračoval na panství Řádu bratrů a sester domu Panny Marie v Jeruzalémě, jehož byl představeným.

1859

V tomto roce byl zámeček věnován Kongregaci nejsvětějšího vykupitele - redemptoristům. Ti budovu upravili pro své potřeby, přistavili první patro a roku 1860 položili první kámen budoucího kostela, který přímo přiléhal k budové kláštěra. Dostavili ho v roce 1862.

1896

V tomto roce členové řádu redemptoristů zakládají při klášteře řádovou střední školu s českým vyučovacím jazykem. Na škole studovalo 42 studentů řádu i několik studentů z nejbližšího okolí. Pro provoz školy se přistavělo ještě další patro budovy. Škola byla v provozu až do roku 1923, kdy byla přemístěna do jihočeských Libějovic. V témže roce došlo k požáru, při kterém shořela střecha kláštera. Budova byla naštěstí uchráněna. Červenský klášter se stával i častým útočištěm olomouckých arcibiskupů, pobýval zde např. Theodor Khon, kardinál Skrbeňský i arcibiskup Stojan.

1952

Tehdy byl v rámci tehdejšího nařízení vlády o rušení klášterů zrušen i klášter v Července.
Celý objekt byl předán armádě a ta jej využívala nejdříve jako sídlo posádky roty a později jako sklad vojenského materiálu.

1960

Armáda objekt kláštera opustila a správu převzal ONV Olomouc. Byl sem přemístěn domov důchodců z Mohelnice a tak naše budova dostala účel, kterému slouží dodnes. Klášterní statek se stal nejprve sídlem STS a později byl předán místnímu JZD, které zde vybudovalo potřebné mechanizační středisko a další provozní objekty pro přidruženou výrobu.

2016

1. ledna 2016 oficiálně vznikla naše organizace - Domov pro seniory Červenka, p.o.