Ceník služeb

 

Ubytování od 1. 3. 2023

Oddělení Červenka

2 -lůžkový pokoj                      265,-Kč / den
3 -lůžkový pokoj                      250,-Kč / den   vícelůžkový pokoj                   240,-Kč / den                           
 

Oddělení Litovel

2 -lůžkový pokoj              270,-Kč/ den


Stravování od 1. 3. 2023

Normální ( D 3 )                                       210,-Kč/den
Dietní ( D 2 )                                            210,-Kč/den
Diabetická ( D 9)                                     210,-Kč/den
Diabetická šetřící ( D 9/ 2)                      210,-Kč/den
Diabetická inzulín ( D 9 – inzulín)          212,-Kč/den
Diabetická šetřící  ( D 9 / 2 /inzulín)       212,-Kč/den


Stanovení úhrady

   1.   Postup při stanovení úhrady za poskytované sociální služby 
           a)  Při jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je zájemce požádán, aby si
                připravil  aktuální důchodový výměr v případě, že se v průběhu jednání zjistí, že by
                budoucímu uživateli po  zaplacení úhrady nákladů za ubytování a stravu v domově     
                nezůstala částka 15% z jeho příjmu.  Zájemce předloží rozhodnutí o příspěvku na péči   
                případně jiné potřebné doklady  související s poskytováním sociální služby.  
           b)  Zjištěné skutečnosti slouží jako podklad pro stanovení úhrady.  
           c)  Klient má možnost provádět platbu za pobytové služby těmito způsoby:  
                           -  hotovostní platbou v pokladně úhrad DpS Červenka, p. o.
                           -  převodem na účet poskytovatele
                           -  platbou z hromadného výplatního seznamu ČSSZ Praha   
   2.  Změna úhrady je realizována v těchto případech:
               -  při zvýšení nákladů za pobyt, stravu 
               -  na základě legislativních změn
               -  při změně příjmu uživatele
               -  při přestěhování na jiný vícelůžkový nebo méně-lůžkový pokoj
               -  při změně výše příspěvku na péči
  3.  Při stanovení úhrady manželů – uživatelů se jejich příjmy pro výpočet úhrady, posuzují
       samostatně.  
  4.  V případě úmrtí uživatele domov vyčíslí poměrnou část nezaplacené či přeplacené úhrady a
       uplatní ji jako pohledávku či přeplatek v rámci dědického řízení.  
  5.  Podmínky placení úhrady a princip vracení části úhrady za poskytování služby jsou uvedeny
        ve smlouvě.  
  6.  U uživatelů bylo stanoveno, že v případě úmrtí uživatele bude brán tento den, za den, za který
       se bude úhrada ještě počítat, bez ohledu na skutečnost, v jakou hodinu k úmrtí došlo. Při úmrtí
       uživatele při pobytu mimo zařízením vrací vratka úhrady i za den, ve kterém zemřel.
  7.  Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb musí uživateli zůstat
       alespoň 15% jeho měsíčního příjmu. / dle § 73, odst. 3, zák. č. 108/2006Sb., o sociálních
       službách v platném znění /.
  8.  Uživateli, který nemá vlastní příjem ve výši, jenž by postačoval na úhradu nákladů, bude
        nabídnuta dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytované služby třetí osobou.

 

Pravidla pro stravování

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
30. 01. 2023 Pravidla pro stravování od 1.3.2023 .doc 291 kB Stáhnout

Mohlo by vás zajímat

top