Ceník služeb

 

Ubytování od 1. 9. 2022

Oddělení Červenka

2 -lůžkový pokoj                      265,-Kč / den
3 -lůžkový pokoj                      250,-Kč / den   vícelůžkový pokoj                   240,-Kč / den                           
 

Oddělení Litovel

2 -lůžkový pokoj              270,-Kč/ den


Stravování od 1. 9. 2022

Normální ( D 3 )                                       210,-Kč/den
Dietní ( D 2 )                                            210,-Kč/den
Diabetická ( D 9)                                     210,-Kč/den
Diabetická šetřící ( D 9/ 2)                      210,-Kč/den
Diabetická inzulín ( D 9 – inzulín)          212,-Kč/den
Diabetická šetřící  ( D 9 / 2 /inzulín)       212,-Kč/den


Stanovení úhrady

   1.   Postup při stanovení úhrady za poskytované sociální služby 
           a)  Při jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je zájemce požádán, aby si
                připravil  aktuální důchodový výměr v případě, že se v průběhu jednání zjistí, že by
                budoucímu uživateli po  zaplacení úhrady nákladů za ubytování a stravu v domově     
                nezůstala částka 15% z jeho příjmu.  Zájemce předloží rozhodnutí o příspěvku na péči   
                případně jiné potřebné doklady  související s poskytováním sociální služby.  
           b)  Zjištěné skutečnosti slouží jako podklad pro stanovení úhrady.  
           c)  Klient má možnost provádět platbu za pobytové služby těmito způsoby:  
                           -  hotovostní platbou v pokladně úhrad DpS Červenka, p. o.
                           -  převodem na účet poskytovatele
                           -  platbou z hromadného výplatního seznamu ČSSZ Praha   
   2.  Změna úhrady je realizována v těchto případech:
               -  při zvýšení nákladů za pobyt, stravu 
               -  na základě legislativních změn
               -  při změně příjmu uživatele
               -  při přestěhování na jiný vícelůžkový nebo méně-lůžkový pokoj
               -  při změně výše příspěvku na péči
  3.  Při stanovení úhrady manželů – uživatelů se jejich příjmy pro výpočet úhrady, posuzují
       samostatně.  
  4.  V případě úmrtí uživatele domov vyčíslí poměrnou část nezaplacené či přeplacené úhrady a
       uplatní ji jako pohledávku či přeplatek v rámci dědického řízení.  
  5.  Podmínky placení úhrady a princip vracení části úhrady za poskytování služby jsou uvedeny
        ve smlouvě.  
  6.  U uživatelů bylo stanoveno, že v případě úmrtí uživatele bude brán tento den, za den, za který
       se bude úhrada ještě počítat, bez ohledu na skutečnost, v jakou hodinu k úmrtí došlo. Při úmrtí
       uživatele při pobytu mimo zařízením vrací vratka úhrady i za den, ve kterém zemřel.
  7.  Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb musí uživateli zůstat
       alespoň 15% jeho měsíčního příjmu. / dle § 73, odst. 3, zák. č. 108/2006Sb., o sociálních
       službách v platném znění /.
  8.  Uživateli, který nemá vlastní příjem ve výši, jenž by postačoval na úhradu nákladů, bude
        nabídnuta dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytované služby třetí osobou.

 

Pravidla pro stravování

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru

Mohlo by vás zajímat

top