Zájemci o zaměstnání

05. 02. 2024
Prosíme uchazeče o zaměstnání v našem zařízení, na odděleních Červenka i Litovel, aby své dotazy a žádosti o zaměstnání směřovali na ředitele Domova pro seniory Mgr. Josefa Pisku, případně na pracovnici personálního oddělení paní Blanku Fialovou. Kontakty najdete zde na webových stránkách.
top