Domov pro seniory Červenka

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Vítejte u nás!

Naším posláním je respektovat jedinečnost každého člověka a poskytovat našim uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a schopností plnohodnotný a kvalitní život.
Zaměřujeme se na seniory starší 60 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu.                                                                                                                

Kde nabízíme naše služby


top